Туризам у Србији

Туризам је делатност терцијарног сектора привреде. Обухвата путовања и боравак људи ван места становања ради  задовољавања културних и рекреативно-забавних потреба. С обзиром да Србија нема излаз на море развијен је континентални туризам, за чији су развој повољни и природни и друштвени услови.

Прочитајте више „Туризам у Србији“

Advertisements

Саобраћај у Србији

Узимајући у обзир географске повољности саобраћај у Србији није у довољној мери развијен. Највећи развој имао је друмски саобраћај, док су железнички и речни у стагнацији. Иако се број авиона смањивао, ваздушни саобраћај је задржао значај у европским и светским оквирима.

Прочитајте више „Саобраћај у Србији“

Лака индустрија Србије

Бави се производњом производа за широку потрошњу. Утиче на развој целокупне привреде.

Дели се на више грана, прехрамбена, текстилна, дуванска, дрвна, индустрија коже, гуме и обуће, лака хемијска.Више о томе у презентацији Прочитајте више „Лака индустрија Србије“

Тешка индустрија Србије

Тешка индустрија у Србији се највише развијала након Другог светског рата. Након распада СФРЈ и санкција запада у велику кризу. Последњих десетак година поновно оживљава захваљујући страном капиталу и партнерском пословању између наших и иностраних компанија.

Прочитајте више „Тешка индустрија Србије“

Рударство у Србији

Рудно богатство Србије је разноврсно и неравномерно распоређено. Богатсво различитим рудама је последица разноврсне геолошке грађе Србије и вулканске активности у прошлости. Искоришћавање и прерада руде на територији Србије има дугу традицију. Рудишта су експлоатисана још у предсловенско доба. Рударство је имало велики значај и у средњовековној Србији. Тада се рударско-металуршким значајем истицало Ново Брдо на Косову и Метохији.

Прочитајте више „Рударство у Србији“

Енергетика Србије

Србија располаже значајним енергетским изворима. Има велике резерве нискокалоричног угља лигнита, знатно мање мрког и каменог угља, нафту, природни гас, битуминозне шкриљце и резерве урана. Од обновљивих извора располаже водним снагама, великим потенцијалом соларне, еолске енергије и геотермалне енергије.

Више о томе, како, на који начин и у коликој мери Србија искоришћава ове потенцијале можете сазнати из презентације Прочитајте више „Енергетика Србије“